Yazılar

AYS – Araç Yönetim Sistemi

AYS - Araç Yönetim Sistemi İstanbul Büyükşehir Belediyesi…

Eğitim Yönetim Sistemi

Eğitim Yönetim Sistemi İstanbul Büyükşehir Belediyesi…

Mali Hizmetler – Gelirler

Mali Hizmetler / Gelirler - Tahakkuk, Tahsil ve Takip Yönetimi Tahakkuk,…

Mali Hizmetler – Giderler

Mali Hizmetler/Giderler - Ödeme Takip ve Arşiv Sistemi İstanbul…