Form

https://mediabox.ibb.gov.tr/wp-content/uploads/2020/04/FORM.…

İstanbul Ulaşım Bülteni, Nisan 2020

https://mediabox.ibb.gov.tr/wp-content/uploads/2020/04/istan…

İstanbul Ekonomi Bülteni-Reel Piyasalar, Nisan 2020

https://mediabox.ibb.gov.tr/wp-content/uploads/2020/04/Istan…

Haritalar

https://mediabox.ibb.gov.tr/wp-content/uploads/2020/03/Harit…

Beyaz Masa Bülteni, Şubat 2020

https://mediabox.ibb.gov.tr/wp-content/uploads/2020/03/Beyaz…

Teams Adaptasyon Eğitim Videosu-Teamse ulaşma ve ayarlar

https://mediabox.ibb.gov.tr/wp-content/uploads/2020/03/1_Tea…

İstanbul Ekonomi Bülteni- Konut Piyasası

https://mediabox.ibb.gov.tr/wp-content/uploads/2020/03/istan…

Performans Gerçekleşmeleri

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYWNmZjY4ZTUtMmJiYi00O…

İlçe Bazlı Faaliyetler

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMTZhN2I3MWItNTAzNi00M…

Strateji Geliştirme Raporu

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYWNmZjY4ZTUtMmJiYi00O…

World Cities Expo İstanbul 2017 – Dünya Akıllı Şehirler Fuarı.

https://mediabox.ibb.gov.tr/uploads/2017/05/World-Cities-Expo-istanbul17-Konferans-Programi-.pdf